بیمه شخص ثالث کامیون

بیمه شخص ثالث کامیونزمان مطالعه ۴ دقیقه

بیمه شخص ثالث کامیون مانند دیگر بیمه‌های شخص ثالث یک بیمه اجباری است و باید آن‌را تهیه کنید. بیمه‌ای که می‌تواند در صورت بروز حادثه همراه‌تان باشد و به حل شدن مشکلات و موانع، بسیار سریع کمک کند. خرید بیمه شخص ثالث کامیون را نیز می‌توان مانند دیگر بیمه‌های شخص ثالث به صورت آنلاین و خیلی سریع انجام داد. به همین دلیل بیمه ماهان با ارائه راهکار، فرآیندی را ایجاد کرده که بتوانید با کمک آن بیمه شخص ثالث کامیون خود را سریع و راحت دریافت کرده و آن‌را به صورت رایگان تحویل بگیرید. در این مقاله از وبلاگ بیمه ماهان بیشتر درباره این بیمه شخص ثالث و نکات مهم مربوط به آن برایتان گفته‌ایم.

بیمه شخص ثالث چرا اجباری است؟

بیمه شخص ثالث کامیون مانند دیگر بیمه‌های شخص ثالث اجباری است. بیمه‌ای که از سال‌ها پیش در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود و اگر راننده‌ای آن‌را نداشته باشد، مشمول جریمه خواهد بود. از سوی دیگر خرید بیمه شخص ثالث نیز در این سال‌ها بسیار آسان است.

مثلا شما می‌توانید هم اکنون وارد صفحه خرید بیمه شخص ثالث بیمه ماهان شوید و بیمه‌نامه‌های شرکت‌های مختلف را با هم مقایسه کنید. سپس بیمه‌ای که برایتان مناسب‌تر است را انتخاب کرده و از طریق خرید آنلاین آن‌را به سبد خریدتان اضافه کنید. با این روشی که بیمه ماهان برایتان فراهم آورده، می‌توانید در کمتر از ۵ دقیقه برای خرید بیمه شخص ثالث کامیون اقدام کنید. بیمه‌ای که داشتن آن بسیار مهم است.

بیمه شخص ثالث چرا اجباری است؟

از سوی دیگر، با توجه به قوانین بیمه‌ای اگر برای خرید بیمه شخص ثالث کامیون اقدام نکنید و روزی دچار حادثه شوید، بیمه نمی‌تواند هیچ کاری برایتان کند.

در این شرایط حل و فصل مشکلات تنها به عهده خودتان است و نمی‌توانید از بیمه کمک بگیرید. پس قطعا راه و روش پیچیده‌تری دارید و با سختی‌های بیشتری می‌توانید برای حل مشکلات اقدام کنید.

قیمت بیمه شخص ثالث کامیون

معمولا برای خرید بیمه شخص ثالث یک نرخ پایه ارائه می‌شود. مبلغی که با توجه به تورم، مبلغ دیه، ارزش و قیمت ماشین و… ارائه می‌شود.

در خرید بیمه شخص ثالث کامیون هم این مورد بسیار اهمیت دارد. چرا که با دانستن چگونگی محاسبه بیمه شخص ثالث می‌توان آن‌را راحت‌تر و سریع‌تر دریافت کرد.

شرکت‌های بیمه گذار با توجه به قوانین داخلی خود برای ارائه بیمه شخص ثالث کامیون و دیگر ماشین‌های باری سنگین، مبالغی را به صورت سالیانه تعریف می‌کنند.

رانندگان هم می‌توانند با اطلاع از این قیمت‌ها برای خرید بیمه شخص ثالث کامیون خود اقدام نمایند. ذکر این نکته ضروری است که خرید بیمه شخص ثالث برای کامیون هم مانند ماشین‌های سواری باید جدی

گرفته شود. چرا که بدون داشتن این بیمه حق تردد ندارید و اگر از زمان تمدید بیمه‌تان هم بگذرد، مشمول پرداخت جریمه خواهید بود.

با خرید و انتخاب بیمه شخص ثالث کامیون، امن و راحت در جاده‌ها برانید و از بابت بسیاری از موضوعات نگرانی را از خود دور کنید.

بیمه شخص ثالث ماشین سنگین

حق بیمه ماشین سنگین (شخص ثالث) و میزان پوشش جانی و مالی آن بر اساس دیه یک انسان در ماه حرام است. هر ساله قوه قضاییه مبلغ مشخصی را به عنوان دیه کامل در ماه های حرام مشخص می کند. در تقویم چهار ماه حرام وجود دارد که عبارتن هستند از ذیحجه، ذیقعده، محرم، رجب این به این معنی است که اگر فوت علت حادثه رانندگی در یکی از این ماه های حرام رخ دهد مقدار دیه قابل پرداخت بیش از ماه‌های عادی است که معادل دو و نیم درصد دیه کامل در ماه‌های حرام است. شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق این مبلغ حق بیمه شرکت های بیمه گر ابلاغ کرده و تعیین کند که این مقدار حق بیمه حق بیمه پایه است. مبلغ حق بیمه ماشین سنگین (بارکش ) بالای بیست تن با ۹ درصد مالیات و ارزش افزوده در قسمت خرید بیمه شخص ثالث بیمه ماهان قابل مشاهده است.

انواع ماشین بارکش که باید بیمه شخص ثالث ماشین سنگین بخرند

ﮐﺎﻣﯿﻮن

وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری ﺑﺎری ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎرﮔﯿﺮ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻨﺪه ﻣﺘﺼـﻞ اﺳﺖ.

ﮐﺎﻣﯿﻮن اﺗﺎق دار

ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔﺎع دﯾﻮاره ﻣﻘﺎوم اﺗﺎق ﺑﺎر آن از ﮐﻒ اتاق ۱/۵ ﻣﺘـﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻟﺒﻪ دار

ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔـﺎع دﯾـﻮاره ﻣﻘـﺎوم اﺗـﺎق ﺑـﺎر آن از ﮐـﻒ اتاق ۸۰ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺗﯿﻐﻪ دار

ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎر آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﯿﻐﻪ ای ﻃﻮﻟﯽ ﺑـﻪ دو ﻧﯿﻤـﻪ ﻣﺴـﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺪه .

ﮐﻔﯽ ﮐﺎﻣﯿﻮن

ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎر آن دﯾﻮاره ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺳﻘﻒ دار (ﻣﺴﻘﻒ)

ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﮐـﻪ ﻗﺴـﻤﺖ ﺑـﺎر آن ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺤﻔﻈـﻪ ﺳﺮﭘﻮﺷـﯿﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺎﻣﯿﻮن ﯾﺨﭽﺎل دار

ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺳﻘﻒ داری ﮐﻪ ﻗﺴـﻤﺖ ﺑـﺎر آن دارای ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﺳـﺮد ﮐﻨﻨـﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺗﺎﻧﮑﺮ (ﺑﺎری ﻣﺨﺰﻧﯽ)

ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎر آن ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺨـﺰن ﺑﺴـﺘﻪ و ﺑـﺮای ﺣﻤﻞ اﻧﻮاع ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺑﻮﻧﮑﺮ

ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑـﺎر آن ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺨـﺰن ﺑﺴـﺘﻪ و ﺑـﺮای ﺣﻤـﻞ اﻧـﻮاع ﺟﺎﻣﺪات ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮ (ﻓﻠﻪ) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه .

ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ (ﻣﯿﮑﺴﺮ)

ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎر آن ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺨـﺰن ﺑﺴـﺘﻪ و دارای دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺎﻣﯿﻮن ﮐﻤﭙﺮﺳﯽ

ﮐﺎﻣﯿﻮن اﺗﺎق داری ﮐﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺎر آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دﺳـﺘﮕﺎه ﮐﻤﭙـﺮس اﻧﺠـﺎم ﻣﯽ‌ﺷﻮد

پوشش‌های بیمه شخص ثالث

پوشش‌های بیمه شخص ثالث

مهم‌ترین دلیلی که موجب اجباری شدن بیمه شخص ثالث هم بوده، پوشش‌های کامل آن است. زمانی که تصادفی رخ می‌دهد اگر شما راننده مقصر باشید، باید هزینه‌های تعمیر ماشین مقابل را بپردازید. ضمنا اگر این تصادف با یک انسان دیگر باشد و یا سرنشینان خودرو آسیب ببینند هم، باز برای جبران هزینه‌های درمان باید به عنوان مقصر، کارهایی را انجام دهید.

با توجه به تمام این‌ها، بیمه شخص ثالث کامیون مانند دیگر بیمه‌های شخص ثالث اجباری است.
بیمه‌ای که می‌توانید آن‌را سریع و آسان بخرید و در مواقع لزوم بدون نگرانی از آن استفاده کنید. علاوه بر این‌ها اگر خودتان به عنوان راننده مقصر آسیب ببینید هم بیمه می‌تواند برای جبران هزینه‌های درمان کنارتان باشد.

تصادف با ماشین‌های گرانقیمت

در جامعه کنونی ما، برخی از افراد ماشین‌های گرانقیمتی دارند که شاید هزینه تعمیر یک بخش کوچک از آنها برابر با هزینه تعمیرات کلی یک ماشین متداول مانند پراید باشد.

بنابر قوانین جدید بیمه شخص ثالث، در صورتی که با ماشین گرانقیمتی تصادف کنید، بیمه فقط تا سقف معینی را پرداخت می‌کند. از آن مبلغ به بعد نه بر عهده شماست و نه بر عهده بیمه، بلکه راننده ماشین گرانقیمت باید از محل بیمه بدنه، هزینه اضافی تعمیرات ماشین خود را پرداخت کند.

این نکته بسیار مهم را فراموش نکنید که تا جای ممکن باید از بروز و یا ادامه پیدا کردن حادثه دور بمانید. اما اگر این اتفاق افتاد، تنها با کمک بیمه شخص ثالث می‌توانید از مشکلات و مخمصه‌ای که پیش آمده نجات پیدا کنید.

نکات مهم بیمه شخص ثالث کامیون

از آنجا که بیمه شخص ثالث یک بیمه قدیمی و فراگیر است، هر ساله نکات و آپدیت‌های جدیدی به آن اضافه می‌شود. نکاتی که عمدتا به نفع مشتری است و تلاش شده قوانین به صورت فزاینده‌ای کمک کننده باشد. در ادامه برخی از این قوانین مهم و جدید بیمه شخص ثالث را برایتان آورده‌ایم تا بهتر و بیشتر با فرآیندهای آن آشنا باشید و بتوانید با هوشیاری بیشتری برای خرید بیمه اقدام کنید.

۱- برابری دیه زن و مرد

در بیمه شخص ثالث، دیه خانم‌ها برابر با دیه آقایان است. در نتیجه اگر فردی در حادثه‌ای آسیب ببیند و یا فوت کند، بیمه شخص ثالث بدون توجه به جنسیت فرد، دیه و خسارت او را پرداخت می‌کند. این اقدام بیمه گامی مهم برای پیشبرد اهداف و کارهایی است که بیمه می‌خواهد در آینده انجام دهد.

۲- جریمه دیرکرد بیمه

اگر تمدید بیمه شخص ثالث را فراموش کنید، به ازای هر روزی که از زمان بیمه‌تان بگذرد، باید به بیمه جریمه بدهید. این جریمه تنها در برخی از مواقع به صورت عمومی بخشیده می‌شود. اما در غیر این صورت جریمه دیرکرد بیمه باید در زمان تمدید بیمه جدید پرداخت شود. این جریمه به صورت روزانه محاسبه می‌شود و بعد هم مبلغ آن به صندوقی می‌رود که برای رفع موانع و مشکلات گوناگون از آن استفاده می‌کنند.

۳- بیمه و گواهینامه

اگر تصادف کنید و یا پلیس شما را متوقف کند تا مدارک بیمه‌تان را ببیند، اما تاریخ اعتبار گواهینامه‌تان تمام شده باشد، باز هم بیمه نامه شما معتبر است. البته در این شرایط باید برای تمدید گواهینامه خود اقدام کنید اما بیمه‌نامه‌ای که دارید کاملا قانونی است و اگر دچار مشکل شوید، می‌توانید از آن استفاده کنید.

۴- رانندگی در شرایط غیر عادی

اگر راننده‌ای مشروبات الکلی و یا داروهای روان گردان مصرف کرده باشد و این حین تصادف کند، باز هم می‌تواند از بیمه خود استفاده کند. البته شرکت بیمه پس از چرداخت خسارت به راننده شاکی، از طریق مراجع قانونی اقدام می‌کند تا هزینه‌ای که پرداخت کرده است را از راننده مقصر بگیرد.

۵- بیمه ماشینی که حرکت نمی‌کند

برخی از مردم فکر می‌کنند خرید بیمه شخص ثالث کامیون و دیگر ماشین‌ها برای ماشینی که حرکت نمی‌کند لازم نیست. حال آنکه خرید بیمه شخص ثالث باید به صورت سالیانه برای تمام خودروها انجام شود.

خرید بیمه شخص ثالث کامیون

اگر قصد خرید بیمه شخص ثالث را دارید، شرکت بیمه ماهان با ارائه بهترین قیمت و خدمات همراه شماست. برای خرید و انتخاب بیمه شخص ثالث کامیون می‌توانید روی ما حساب کنید

همرسانی

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on whatsapp
واتساپ
Share on telegram
تلگرام
اطلاع از تخفیف‌ها و تازه‌های بیمه
مدیر فنی
مدیر فنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خرید آنلاین در کمتر از ۵ دقیقه

بازگشت به بالای صفحه