بیمه آسانسور و نگهداری آن

موضوع: بیمه مسئولیت مدنی آسانسور

بیمه نامه مسئولیت مدنی آسانسور یکی از بیمه های حیاتی برای هر ساختمان مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی است. در هر ساختمان و مجموعه‌، رسیدگی به آسانسور و نیازهای آن، تعمیرات و نگهداری از آن برعهده مدیر یا مالک آن مجموعه یا ساختمان است و در صورت بروز هرگونه سانحه‌، همه مسئولیت بر گردن او است و موظف به پرداخت خسارت میباشد؛ به همین دلیل به نفع مدیر یا مالک ساختمان است که آسانسور را بیمه کند تا در زمان وقوع حوادثی که منجر به آسیب به سرنشینان آسانسور می‌شود، بیمه بتواند این خسارت یا بخشی از آن را جبران کند.
بیمه مسئولیت مدنی آسانسور غرامت فوت و نقص­ عضو استفاده ­کنندگان از آسانسور را در صورت وقوع هرگونه حادثه‌ای جبران می‌کند. این بیمه هزینه خسارات احتمالی از قبیل فوت، نقص عضو و هزینه‌های پزشکی را تحت پوشش خود قرار می‌دهد.

بازگشت به بالای صفحه