فراخوان دعوت به همکاری نمایندگان بیمه

فروشگاه آنلاین بیمه ماهان در راستای توسعه خدمات خود در تهران و شهرستان های مختلف کشور از بین نمایندگان برتر شرکتهای بیمه دعوت به همکاری می نماید.
نمایندگان محترمی که دارای پروانه فعالیت معتبر از شرکتهای بیمه می باشند، می توانند در سربرگ رسمی خود با ذکر موارد زیر درخواست خود را به ایمیل B2B@Bimemahan.com یا فکس 89785070 ارسال نمایند.
ذکر موارد زیر در درخواست رسمی الزامی می باشد.
1.نوع نمایندگی
2.نام شرکت بیمه
3. کد نمایندگی
4. نام مدیر مجموعه
5.سال ثبت نمایندگی
6.تعداد پرسنل
7.ساعات شروع و پایان کار
8.پیک در اختیار
9.امکان کار در روز های تعطیل
10.آدرس دقیق پستی
لازم بذکر است که عوامل بیمه ای که بتوانند شرایط اعتباری مناسبی برای بیمه شده گان فراهم کنند برای همکاری در اولویت هستند.