بیمه ایران یا بیمه سامان

موضوع: بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی یکی از بیمه های لازم و ضروری برای هر ساختمانی است.

در مجله بیمه ماهان، انواع بیمه نامه آتش سوزی شرکت های بیمه مختلف را مقایسه کنید، از شرایط و پوشش های مختلف این بیمه نامه مانند سیل، زلزله و سرقت آشنا شوید.

بازگشت به بالای صفحه