تمام مطالب برچسب : بیمه عمر فرزندان
با روزی 2000 تومان بچه پولدار شوید !

با روزی 2000 تومان بچه پولدار شوید !

 بیمه کودکان همواره یکی از بزرگترین دغدغه های والدین آینده فرزندان بوده است . مسئله ای که حتی پیش از تولد فرزندان ، فکر والدین را مشغول خود می سازد . بیمه کودکان برای رفع این نگرانی ایجاد شده است . این روزها مشکلات مالی گریبانگیر بسیاری از خانواده ها شده است . با این حال تلاش خانواده ها صرفا برای تامین نیازهای روزانه و خوراک و پوشاک بهتر برای فرزندان است . شاید این جمله کلیشه به نظر برسد ولی فردای فرزندان را پشتوانه مالی مناسب می سازد نه غذا و لباس بهتر . بسیاری بر این باورند که برای تامین سرمایه مناسب برای فردای کودکان ، باید اقدام به خرید خانه یا افتتاح حساب بانکی با مبلغی قابل […]