بیمه کرونا شش ماهه – طرح پلاتین

بیمه کرونا شش ماهه - طرح پلاتین

ثبت نام و خرید بیمه کرونا
  • - سرمایه فوت (حادثه به هر علت) ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ - هزینه بستری بیمارستان (کرونا) ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ - غرامت روزانه بستری (به مدت یک ماه) ۳۰۰.۰۰۰
    قیمت: ۴۶۵ هزار تومان
  • فرم مشخصات

    لطفا تمامی مشخصات فرم ذیل را تکمیل نمایید.
  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • ۰ هزار تومان
بازگشت به بالای صفحه