بیمه کرونا شش ماهه – طرح برنزی

بیمه کرونا شش ماهه - طرح برنزی

ثبت نام و خرید بیمه کرونا
  • - سرمایه فوت (حادثه به هر علت) ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ - هزینه بستری بیمارستان (کرونا) ۵.۰۰۰.۰۰۰ - غرامت روزانه بستری (به مدت یک ماه) ۱۰۰.۰۰۰
    قیمت: ۱۲۱ هزار تومان
  • فرم مشخصات

    لطفا تمامی مشخصات فرم ذیل را تکمیل نمایید.
  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • ۰ هزار تومان
بازگشت به بالای صفحه