بیمه کرونا سه ماهه – طرح نقره‌ای

بیمه کرونا سه ماهه - طرح نقره ای

ثبت نام و خرید بیمه کرونا
  • - سرمایه فوت (حادثه به هر علت) ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ - هزینه بستری بیمارستان (کرونا) ۷.۰۰۰.۰۰۰ - غرامت روزانه بستری (به مدت یک ماه) ۲۰۰.۰۰۰
    قیمت: ۱۰۰ هزار تومان
  • فرم مشخصات

    لطفا تمامی مشخصات فرم ذیل را تکمیل نمایید.
  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • ۰ هزار تومان
بازگشت به بالای صفحه