بیمه کرونا سه ماهه – طرح طلایی

بیمه کرونا سه ماهه - طرح طلایی

ثبت نام و خرید بیمه کرونا
  • - سرمایه فوت (حادثه به هر علت) ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ - هزینه بستری بیمارستان (کرونا) ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ - غرامت روزانه بستری (به مدت یک ماه) ۲۵۰.۰۰۰
    قیمت: ۱۳۹ هزار تومان
  • فرم مشخصات

    لطفا تمامی مشخصات فرم ذیل را تکمیل نمایید.
  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • ۰ هزار تومان
بازگشت به بالای صفحه